UA-38003710-1

Wednesday, December 14, 2011

Lost in life


S takovou vervou jsem se hrnula k počítači, abych své myšlenky zaznamenala, zdály se mi totiž docela zajímavé. A tak sedím, píšu, co mi na jazyk přijde (ještě štěstí, že si nemluvím pro sebe, to by bylo divné) a nějak se můj myšlenkový tok utnul.
Učím se dějepis. Drilem, jak chtěl Bismarck, krví a železem.  Trpím, obrazně krvácím. Můj mozek, moje přítomnost a lenost nejsou zvyklí pracovat a to usilovně. 
 obrázek se nehodí k mé náladě, ale proč ne, že?

 

Napadá mě, proč vlastně mám za povinnost spřádat si do hlavy dějepisná fakta, stejně jsou to jen hrubé politické tahy, pokrytectví a záležitost vyšších vrstev. Připadá mi, že zaznamenávají vývoj lidstva jen zhruba a obecně. Zaznamenávají jen posun figurek po šachovnici.
Vývoj lidstva je přece v něčem jiném, a to v myslích obyvatel těch států, které se tak řezaly pro kousíčky země. Vývoj lidstva je v jejich uvědomění, v jejich mentální vyspělosti, ve vývoji životního stylu lidí. Co prožívali lidé z 18. století? Co cítili? Jak se k sobě chovali? Také byli pokrytečtí slaboši, kteří jdou jen za úspěchem? Také sestávali v určitě životní rutině? Bohužel, žádný z pramenů tyto věci nezaznamenává a při tom základní princip dějin – tedy poučit se z nich, by byl mnohem zastoupenější v dnešním světě, kdybychom i v dějinách viděli pod povrch.
Jaký je tedy důvod učit se strohá fakta, která nám v podstatě nedají nic jiného než vědomí, že politické šachy maty rošády ovládají tolik dění a tolik událostí, kvůli kterým se člověk nemůže zaměřovat na to krásné, co ve světě vidí?
Neboť si připadám jako figurka. Jako stroj, který musí sypat z rukávu všechna data, bitvy, generály. A k čemu? K tomu, aby vznikla nová figurka na šachovnici, aby přežily ty povrchní dějiny v paměti. Jak se cítím já, to už se nikdo neptá. Zkrátka zapadám do stavebnice.
Víc se nejsem schopna dnes vyjádřit.
 (děkuji za hudební inspiraci T.)

1 comment:

  1. Myslím, že záleží hodně na učiteli, ale upřímně si myslím, že není v možnostech střední školy poskytnout dějinám dost prostoru na to, aby obsáhly nejen strohá fakta, ale i něco víc. Můžeš získat nástin společenského uspořádání, můžeš získat nástin možností lidí v daných dobách, ale na kompletní vyjádření asi není prostor.

    Myslím, že v každé době lidé podléhali rutině a všednosti. Už od pravěku až doteď. Mění se jenom podoba té rutiny - v pravěku jsi lovila mamuty, později jsi obdělávala pole, řemeslničila, obchodovala a nebo vládla. Zidealizovaný středověk taky nebyl pohádka - lopotit se od rána do večera na poli a skoro všechno pak odevzdávat vrchnosti... vlastně skoro jako dnes...

    No... ale máš pravdu, že poučit se jen těžko můžeme z "1914-1918 - První Světová Válka"...

    ReplyDelete